Farma Mokřiny

Ilona Šofrová, Žďárky 69, 549 37, tel. 608541522, e-mail: ilona.sofrova@seznam.cz